Modernizacji ulegną kolejne drogi powiatowe

Wicestarosta Andrzej Ciołek podpisał dziś umowy na modernizację dwóch dróg w powiecie gołdapskim.

Pierwsza inwestycja to Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 189 550,66 zł, przy czym wysokość dofinansowania to 1 077 204,09 zł. Zakres prac obejmie m.in. budowę jezdni, chodników, parkingów, przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, budowę wjazdów indywidualnych z kostki brukowej, przebudowę istniejącego skrzyżowania z ul. Konstytucji 3- go maja oraz ul. Pod Piękną Górą.

Druga inwestycja to Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 433 699,40 zł, przy czym wysokość dofinansowania to 1 171 690,88 zł. Zakres robót obejmie m.in. budowę nowej nawierzchni, stanowisk postojowych, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem,  chodników, połączenia pomiędzy jezdnią a obiektem mostowym, budowę wjazdów indywidualnych z kostki brukowej.

Wartość całkowita obu inwestycja to 4 623 250,06 zł. Realizacja nastąpi w 2020 roku.

Comments are closed.