Mistrzowskie powiaty wyróżnione

10 kwietnia br. podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP odbyła się uroczystość wręczania nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017 w kategorii powiaty.

Dla przypomnienia, Związek Powiatów Polskich od 2003 roku prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.

Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwią-zań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Co istotne to fakt, że także mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego rankingu.

Lista laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2017 rok, w kategoriach powiatowych, przedstawia się następująco:

POWIATY DO 60 TYS. MIESZKAŃCÓW

 1. Powiat Augustowski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2017
 2. Powiat Ostrzeszowski
 3. Powiat Świdwiński
 4. Powiat Bielski (woj. podlaskie)
 5. Powiat Hajnowski
 6. Powiat Gołdapski
 7. Powiat Przasnyski
 8. Powiat Lubański
 9. Powiat Łobeski
 10. Powiat Elbląski

POWIATY DO 120 TYS. MIESZKAŃCÓW

 1. Powiat Jędrzejowski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2017
 2. Powiat Słupski
 3. Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie)
 4. Powiat Piotrkowski
 5. Powiat Ostródzki
 6. Powiat Kwidzyński
 7. Powiat Toruński
 8. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 9. Powiat Malborski
 10. Powiat Lubartowski
 11. Powiat Świecki
 12. Powiat Niżański
 13. Powiat Szczecinecki
 14. Powiat Chojnicki
 15. Powiat Lęborski

POWIATY POWYŻEJ 120 TYS. MIESZKAŃCÓW

 1. Powiat Kartuski ex aequo Powiat Kielecki – honorowe tytuły Dobry Polski Samorząd 2017
 2. Powiat Cieszyński
 3. Powiat Wodzisławski
 4. Powiat Myślenicki
 5. Powiat Poznański
 6. Powiat Żywiecki
 7. Powiat Starogardzki
 8. Powiat Bielski (woj. śląskie)
 9. Powiat Wejherowski
 10. Powiat Chrzanowski

Źródło, fot.: Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego Związek Powiatów Polskich

 

 

Comments are closed.