Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór projektów ppp dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule ppp. W wyniku oceny wybrane zostaną Projekty, które będą mogły być objęte wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

Zgłaszane mogą być projekty należące do wszystkich sektorów, z wyłączeniem projektów dotyczących:

  • gospodarki odpadami,
  • dróg samorządowych szczebla wojewódzkiego,
  • dróg krajowych za które odpowiada GDDKiA,
  • poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych,
  • ochrony zdrowia,
  • budowy/przebudowy i utrzymania budynków sądów oraz rewitalizacji.

Projekty ppp z sektora rewitalizacji zostaną objęte osobnym naborem, który planowany jest na 2016 r.

Szczegóły: http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Nabor_MIiR_projektow_ppp.aspx

Comments are closed.