Międzynarodowy Dzień Inwalidów

„Nikt nie jest tak silny, by nie potrzebował pomocy i nikt nie jest tak słaby, by nie mógł pomóc innym” …

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Inwalidów, którego głównym założeniem jest zarówno kształtowanie świadomości dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych, jak i walka z wykluczeniem społecznym, z różnymi stereotypami na temat niepełnosprawności.

Posiadając wsparcie ludzi, człowiek zmagający się z pewnymi niedoskonałościami, czy też w podeszłym wieku, może być ciągle aktywny i nie musi rezygnować ze swoich pasji.
Pamiętajmy, żeby traktować niepełnosprawnych obywateli, jako pełnosprawnych członków społeczeństwa.

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023