Międzynarodowy Dzień Inwalidów

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Inwalidów, którego głównym założeniem jest zarówno kształtowanie świadomości dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych, jak i walka z wykluczeniem społecznym, z różnymi stereotypami na temat niepełnosprawności.

Z tej okazji składamy serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności i zdrowia, a także wytrwałości oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności.

 

Comments are closed.