Medale dla rodziców

Rodzice, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy mogą być odznaczeni:
1. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju – jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje pełni zawodową służbę wojskową;
2. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju – jeżeli troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Jeżeli Twoi rodzice spełniają powyższe wymogi, a nie otrzymali takich odznaczeń zgłoś ten fakt osobiście, telefonicznie lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi ul. Krótka 1 pokój nr 14 (telefon 087 615 44 36 lub e-mail: pczk@powiatgoldap.pl)

Niezbędne dane do sporządzenia wniosku na odznaczenie, które należy przedstawić:
• dane rodziców: imiona, nazwisko, imiona ojców, daty urodzenia matki i ojca oraz nazwisko panieńskie matki;
• aktualny, dokładny adres zamieszkania rodziców;
• imiona dzieci, które odbyły służbę wojskową, Nr Jednostki Wojskowej i nazwę stanowiska zajmowanego w czasie pełnienia służby.
Termin zgłaszania propozycji do wyróżnień do końca stycznia każdego roku.

medal wku

 

Comments are closed.