Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.1585) na terenie powiatu gołdapskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się od 15 do 26 lutego 2016 roku w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi, przy ul. Partyzantów 31.

Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gołdapi:
1. Miasto i Gmina Gołdap -15 do 23 lutego 2016 r.
2. Gmina Banie Mazurskie – 24 lutego 2016 r.
3. Gmina Dubeninki- 25 lutego 2016 r.
4. Kobiety- 26 lutego 2015 r.

Ważne!
Osoby stawiające się na kwalifikację wojskową powinny posiadać:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonych na wezwaniu nie było możliwe;
– aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1997 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1995 -1996, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

 

 

Comments are closed.