Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim rusza 19 kwietnia

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że we wtorek 19 kwietnia 2022 r. na terenie powiatu gołdapskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2003 roku, a także ci, którzy z różnych przyczyn nie stawili się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania. 

Apelujemy, by każdy kto otrzymał wezwanie do stawiennictwa poddał się kwalifikacji wojskowej, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w określonym terminie prosimy o kontakt
z właściwym terytorialnie urzędem miasta lub gminy.

Wzorem lat ubiegłych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zachęcamy również ochotników, zarówno kobiety jak i mężczyzn pomiędzy 18. (ukończone) a 24. rokiem życia, niezależnie
od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Ochotnicy mogą zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w dniu 26 kwietnia 2022 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe w Gołdapi, ul. Partyzantów 31.

Dlatego, jeśli podlegasz kwalifikacji wojskowej to zgłoś się w terminie 19-26 kwietnia 2022 r. przed Powiatową Komisją Lekarską urzędującą w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31. 

Masz w rodzinie/wśród znajomych mężczyzn, którzy urodzili się w 2003 roku lub w latach ubiegłych z różnych przyczyn nie stawili się przed Powiatową Komisją Lekarską w Gołdapi mimo ciążącego na nich obowiązku? Przekaż im informację o rozpoczynającej się kwalifikacji wojskowej.

WAŻNE! Co powinna zabrać ze sobą osoba poddająca się kwalifikacji wojskowej?

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonych na wezwaniu nie było możliwe;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.

 Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim potrwa do 26 kwietnia 2022 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Comments are closed.