Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim rusza 11 marca 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy,

w poniedziałek 11 marca 2024 r. na terenie powiatu gołdapskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2005 roku, a także ci, którzy z różnych przyczyn nie stawili
się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania. 

Apelujemy, by każdy kto otrzymał wezwanie do stawiennictwa poddał się kwalifikacji wojskowej, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny, bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia
do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

Nie możesz stawić się do kwalifikacji w danym terminie? ZGŁOŚ TO!

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w określonym terminie z przyczyn niezależnych od wzywanego/ wzywanej osoby (wyjazd wcześniej planowany, wizyta u lekarza, choroba, itp.) prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie urzędem miasta lub gminy w celu ustalenia innego terminu:

– Urząd Miejski w Gołdapi, tel. 87 615 60 20;

– Urząd Gminy w Dubeninkach, tel. 87 615 81 37;

– Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, tel. 87 615 71 78.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zachęcamy również ochotników, w tym kobiety.

Warunek:

– ukończone 18 lat;

– nieukończone 60 lat (wymóg spełniają osoby, które do końca roku 2024 kończą 60 lat życia).

Posiadanie dodatkowych kwalifikacji oraz wykształcenie są dodatkowym atutem,
nie obowiązkiem.

Ochotnicy mogą zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w dniu 20 marca 2024 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe w Gołdapi,
ul. Partyzantów 31.

Dlatego, jeśli podlegasz kwalifikacji wojskowej to zgłoś się w terminie 11-15.03.2024 r. lub 19-20.03.2024 r. przed Powiatową Komisją Lekarską urzędującą w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31. 

Masz w rodzinie/wśród znajomych mężczyzn, którzy urodzili się w 2005 roku
lub w latach ubiegłych z różnych przyczyn nie stawili się przed Powiatową Komisją Lekarską w Gołdapi mimo ciążącego na nich obowiązku? Przekaż im informację
o rozpoczynającej się kwalifikacji wojskowej.

WAŻNE!

Co powinna zabrać ze sobą osoba poddająca się kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy?

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
    albo wypis z orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim potrwa
do 20 marca 2024 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Comments are closed.