Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim

W powiecie gołdapskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.
Dziś do kwalifikacji wojskowej stawiła się młodzież z gminy Dubeninki i Banie Mazurskie.
Przypominamy, że do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2003 roku, a także osoby, które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej proszone są o stawiennictwo do 26 kwietnia 2022 r. przed Powiatową Komisją Lekarską urzędującą w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31.

Młodzież poddaje się kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną.
Starosta gołdapski przemawia do młodzieży poddawanej kwalifikacji.
Młodzież poddawana kwalifikacji słucha wytycznych.
Starosta Gołdapski w rozmowie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Comments are closed.