Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI ??

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując informacyjną kampanię społeczną pn. „Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI” zachęca społeczeństwo do zakupu polskich produktów, aby chronić polską gospodarkę i miejsca pracy.
W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa, która niesie za sobą negatywne skutki dla gospodarki, ważne jest, aby wspierać polskich przedsiębiorców i rolników.
Nasze decyzje zakupowe mają ogromne znaczenie dla krajowej gospodarki. Okazuje się, że gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i nabywali przynajmniej o 1% więcej produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby ponad 6,6 mld zł rocznie! Liczby mówią same za siebie. Zachęcamy więc konsumentów do dokładnego czytania etykiet na opakowaniach produktów i świadomych zakupów.
Aby łatwiej identyfikować produkty wytworzone z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady stosowania w znakowaniu żywności informacji PRODUKT POLSKI. Zamieszczenie tego logotypu na produktach nie wymaga żadnej rejestracji. Wszystkie informacje dotyczące oznaczenia PRODUKT POLSKI znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski

Comments are closed.