Ku Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci!

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” poświęcony jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Święto zostało ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego.

W dniach 1 i 2 marca br. w Gołdapi uczczono pamięć żołnierzy niezłomnych. Dwudniowe Powiatowe Obchody rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w kościele p.w. NMP Matki Kościoła. Mszę w intencji poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego odprawił ks. dziekan Marek Duba. Następnie uroczystości przeniosły się na Plac Zwycięstwa w Gołdapi, pod Pomnik Niepodległości. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że mieszkańcy oraz władze powiatu gołdapskiego przywiązują dużą wagę do historii i o niej pamiętają. Świadczy to o dużym patriotyzmie i poczuciu tożsamości narodowej – powiedział starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który otworzył obchody i powitał wszystkich zgromadzonych na tegorocznej uroczystości. Wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda odczytała list od ministra MSWiA Jarosława Zielińskiego, który nie mógł być obecny na uroczystościach. Głos zabrał również poseł Andrzej Maciejewski oraz burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. Po przemówieniach odśpiewano hymn. Był Apel Pamięci i salwa honorowa. Następnie pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

W czwartek, 2 marca w sali widowiskowej Domu Kultury kontynuowano powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach udział wzięli m.in. poseł Wojciech Kossakowski, wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki, płk Tomasz Ciechacki ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zgormadzona na sali publiczność z zaciekawieniem wysłuchała wykładu o Żołnierzach Wyklętych, który wygłosił Leszek Żebrowski – publicysta historyczny, badacz dziejów polskiego podziemia niepodległościowego, NSZ.  Niezwykle interesująca była również konferencja edukacyjna Tadeusza Płużańskiego – historyka, publicysty, prezesa Fundacji „Łączka”. Ogromne brawa należą się uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum przy Centrum Kształcenia OHP, którzy przygotowali program patriotyczno-artystyczny. Inscenizacja na temat aresztowania i przesłuchania Witolda Pileckiego, projekcja filmu uczniów ZSZ „Inka”, odśpiewane pieśni patriotyczne to niezwykła lekcja historii. Przedstawiona w sposób realny, wzruszający i chwytający za serce. Ukłony w stronę koordynatora pana Piotra Bartoszuka, za jego inwencję twórczą i niezwykle wzruszający program artystyczny, który pozostanie w pamięci widzów na długo.

 

Organizatorzy Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” – Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Mirosława Równa dziękują wszystkim, którzy okazali pomoc i  zaangażowanie przy organizacji obchodów. Zwłaszcza młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych (pod opieką Piotra Bartoszuka), dyrektorowi Grzegorzowi Klimaszewskiemu i młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego (pod opieką Marka Milewskiego), dyrektor Urszuli Jankowskiej i młodzieży z Gimnazjum przy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP (pod opieką Adama Kurka). Dziękują Burmistrzowi Gołdapi Tomaszowi Luto i pracownikom Urzędu Miejskiego. Dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury za oprawę techniczną uroczystości. Księdzu dziekanowi za odprawienie mszy świętej w intencji poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dowódcy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk. Sławomirowi Kojło oraz żołnierzom za godną oprawę obchodów. Niezastąpionemu mjr. Grzegorzowi Łapińskiemu, harcerzom, pocztom sztandarowym, sponsorom. Zaproszonym gościom- Leszkowski Żebrowskiemu i Tadeuszowi Płiżańskiemu.Patronom medialnym: portalowi goldap.org, Kurierowi Gołdapskiemu i Radio5 oraz wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniach do powiatowych obchodów.

Poniżej film INKA, którego projekcja odbyła się podczas drugiego dnia powiatowych obchodów. Film został nagrany w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

 

[Not a valid template]

Comments are closed.