„Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”

9 października 2015 r. w Olsztynie odbyła się konferencja „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

W spotkaniu wzięło udział 150 osób reprezentujących jednostki samorządowe różnego szczebla, touroperatorów, gestorów bazy noclegowej, klastry turystyczne, największe organizacje turystyczne regionu, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe, media oraz sferę naukową. Powiat gołdapski reprezentowała Anna Podciborska z Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

Uczestnicy wydarzenia zapoznali się najnowszymi trendami konsumenckimi i możliwościami stojącymi przed usługodawcami turystycznymi w kontekście stosowania narzędzi komunikacji rynkowej; zmianami w zarządzaniu turystyką, które stymulują rozwój oferty turystycznej; nowymi sposobami finansowania inwestycji w turystyce.

Organizatorem konferencji byli Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy ze wszystkimi powiatami ziemskimi województwa. Partnerem wspomagającym była Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

W wyniku połączenia środków finansowych samorządu województwa oraz 19 powiatów pozwoliło zminimalizować koszty na rzecz osiągnięcia większych korzyści z realizowanego przedsięwzięcia.

za: http://portal.warmia.mazury.pl/turystyka/5676-dzialania-regionalnej-branzy-turystycznej

[Not a valid template]

Comments are closed.