Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej- zapraszamy na szkolenie do Giżycka

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz deklaracji CIT-8 za 2020 rok został przedłużony o trzy miesiące i upływa 30 czerwca br. Chcesz upewnić się, czy organizacja w której działasz i jej finanse są na to gotowe? Masz wątpliwości związane z prawidłowym wypełnieniem deklaracji CIT-8 i sporządzeniem sprawozdania finansowego? Zapisz się na bezpłatne szkolenie, które organizujemy w dniach 21-22.05 br. w Giżycku. Szkolenie poprowadzi nasz praktyk od finansów – Kinga Wołotkiewicz

Temat szkolenia:

„Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej”

Termin i miejsce:

21-22.05.2021 (piątek, sobota) 

Giżycko (dokładne miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie)

Czas trwania szkolenia:

21 maja godz. 15.00-20:00 (z przerwami), 22 maja godz. 9.00-17.30 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Zasady oraz terminy sporządzania, zatwierdzania, składania sprawozdań finansowych.
  • Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
  • Zeznanie roczne osób prawnych CIT-8.
  • Ćwiczenia i praktyczne przykłady.
  •  

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, w tym  ZAZ, WTZ, CIS, KIS) działających na terenie subregionu ełckiego tj. powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 17.05 br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvFAfRV2lVL7yVfAecawFwrSaDPzigAGQ322uuj_DRkCEK-Q/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają na e-maila do wypełnienia deklarację uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” (jeśli nie wypełniali jej wcześniej).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

Stowarzyszenie ADELFI

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku

Comments are closed.