„Książki naszych marzeń” w Gołdapi

W sierpniu br. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyło się posiedzenie zespołu ds. weryfikacji pod względem formalnym wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych składanych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.
Po przeprowadzonej analizie formalnej Zespół pozytywnie zaopiniował 141 wniosków.
Minister Edukacji Narodowej przyznał dotację na realizację zadania w wysokości 622 397,00 zł, tj. w kwocie, o którą wnioskowało nasze województwo. We wrześniu Minister Finansów uruchomił powyższe środki.
W powyższym programie Powiat Gołdapski wnioskował o wsparcie finansowe dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał nam dotację celową w wysokości 1000 złotych. Wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej, co na pewno ucieszy naszych podopiecznych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

 

Comments are closed.