Kontynuacja wręczenia odznak honorowych „ Zasłużony dla rolnictwa”

Pod koniec września podczas sesji rady gminy w Dubeninkach nastąpił ciąg dalszy  wręczania odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”,  nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznaczenia na ręce rolników złożyła wicestarosta gołdapski Grażyna Senda, z życzeniami dalszej wytrwałości, pomyślności i kolejnych sukcesów w nadchodzących latach.

Odznakami uhonorowani zostali:

Pan Mirosław Aneszko, który od 1997 roku samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne. Główny kierunek to hodowla bydła opasowego. Oprócz tego rolnik hoduje również krowy mleczne oraz trzodę chlewną. Uprawy to zboża i ziemniaki, pozostałą powierzchnię zajmują użytki zielone – pastwiska i łąki. Gospodarstwo jest rozwojowe, wyposażone we wszystkie niezbędne maszyny.

Pan Mieczysław Czyżyk, który przy wsparciu małżonki od 20 lat prowadzi gospodarstwo rolne. Główny kierunek to hodowla bydła mlecznego, byków opasowych i cieląt. Uprawy to kukurydza i trawy przeznaczone na potrzeby hodowli bydła. Gospodarstwo jest nowoczesne i zmechanizowane.[Not a valid template]

Comments are closed.