Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, serdecznie zapraszam na spotkanie  w dniu 19 października br. w godz. 16-18 w Urzędzie Miasta w Ełku (sala konferencyjna).
Spotkanie poprowadzi Pani Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).

W programie:
1. Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016 – prezentacja, dyskusja, zgłaszanie uwag, ewentualnych propozycji do programu.
2. Zasady udzielania dotacji oraz udziału w konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2016.
3. Przedstawienie informacji nt. możliwości dofinansowania działań organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać mailem, na adres: brek@warmia.mazury.pl do dnia 16 października 2015 r.

Link do konsultowanego programu:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/609/3353/Konsultacje_projektu___Program_wspolpracy_Samorzadu_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_na_rok_2016/

Comments are closed.