Konsultacje społeczne na temat Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyły się konsultacje społeczne na temat Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030.

Spotkanie otworzyła Starosta Marzanna Wardziejewska. Zarząd Województwa reprezentowała Marszałek Jolanta Piotrowska, Urząd Marszałkowski Dyrektor Lidia Wójtowicz, a ekspertów zewnętrznych profesor Wojciech Dziemianowicz.

Obecni byli przedstawiciele samorządu powiatowego, gminy Gołdap i Dubeninki oraz pracownicy urzędów i instytucji samorządowych.

Ze strony uczestników poruszone były między innymi następujące zagadnienia:

-modernizacja drogi wojewódzkiej nr 651

-przywrócenie funkcjonowania linii kolejowej nr 41 na trasie Ełk, Olecko, Gołdap

-poparcie dla modernizacji drogi nr 16 Olsztyn – Ełk

-ułatwienia finansowania modernizacji dróg lokalnych poprzez obniżenie wkładu własnego, w szczególności samorządom powiatowym oraz stworzenie wojewódzkiego funduszu dróg lokalnych, który byłby uzupełnieniem funduszu krajowego

-potwierdzenie roli ośrodków uzdrowiskowych i miast sieci Cittaslow

-wzmocnienie funkcji przejść granicznych, w szczególności przejścia Gołdap – Gusiew

-ułatwienia w finansowaniu w doposażeniu w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt dla szpitali powiatowych

-wzmocnienie polityki senioralnej

-rola partnerstwa publiczno-prywatnego

Pani Marszałek poinformowała również o nowych konkursach, które przygotowuje Zarząd Województwa, a dotyczą one infrastruktury sportowej i chodnikowej.

Konsultacje były doskonałą okazją do wniesienia wspólnego wkładu do aktualizowanej Strategii, która będzie kształtowała politykę rozwoju województwa przez najbliższe lata.

Comments are closed.