Konsultacje publiczne KE dotyczące polityki spójności po 2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 10 stycznia Komisja Europejska uruchomiła kilka konsultacji publicznych dot. polityk sektorowych UE pod kątem WRF po 2020r., w tym polityki spójności. Oto link do konsultacji:  https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en

Link do formularza w języku polskim: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=cd1e7b6d-af88-4526-9267-59c58cedddb4&surveylanguage=PL

Jest to bardzo ważne działanie. Duża liczba odpowiedzi pokaże jak ważna jest polityka spójności dla regionów. Organizatorzy będą niezwykle wdzięczni za zaangażowanie przez władze regionalne jak największej rzeszy akcjonariuszy/ odbiorców polityki spójności (władze reginalne I lokalne, partnerzy społeczni I ekonomiczni, instytucje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie) i, jeśli to możliwe, beneficjentów Funduszy.

Zapraszamy do aktywności i wzięcia udziału w tych konsultacjach. Termin zakończenia to 8 marca.

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023