Konkurs „Zima leśnych zwierząt”

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej serdecznie zaprasza dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas „zero” z terenu powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Zima leśnych zwierząt”.

Z zimy cieszą się dzieci, lecz dla zwierząt to trudny czas. Śnieg, mróz i brak pokarmu zmusza zwierzęta do ucieczki, do zapadnięcia w sen zimowy lub do walki o przetrwanie… Narysujcie, jak leśne zwierzęta spędzają zimę – te duże lub te całkiem malutkie. Pomyślcie o nich ciepło i o warunkach, z jakimi przychodzi im się zmierzyć.

Na konkurs można przysyłać prace indywidualne, formatu A4 lub A3, wykonane dowolną techniką plastyczną (z wyjątkiem dużych prac przestrzennych typu makiety, modele 3D itp.).

Uwaga! Prace mają być wykonane przez dzieci samodzielnie (!). Pomoc osoby dorosłej ogranicza się do przekazania wiedzy przyrodniczej, poszukania z dzieckiem inspiracji do stworzenia pracy, zapoznania dziecka z technikami plastycznymi oraz czuwania nad jego bezpieczeństwem przy wykonywaniu pracy.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy dostarczyć do 24 lutego 2023 roku na adres siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Żytkiejmy, ul. Szkolna 1,  19-504 Dubeninki.

Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę: samodzielność wykonania, zgodność pracy z przedmiotem konkursu, ujęcie tematu, technikę wykonania i estetykę pracy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 marca 2023 na stronie internetowej Parku pkpr.warmia.mazury.pl

Fundatorem nagród w konkursie jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie Parku: https://pkpr.warmia.mazury.pl/konkurs-plastyczny-zima-lesnych-zwierzat/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

/pkpr/

Comments are closed.