Konkurs plastyczny „Puszcza na 5 zmysłów”

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej serdecznie zaprasza uczniów klas I-VI szkół podstawowych powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie plastycznym „Puszcza na 5 zmysłów”. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Krajobrazu przypadającego na 20 października, obchodzonego w tym roku pod hasłem „Krajobraz: doświadczam w pełni”. 

Aby przystąpić do konkursu należy stworzyć pracę plastyczną przedstawiającą autora pracy odkrywającego piękno krajobrazu i przyrody Puszczy Rominckiej różnymi zmysłami np. poprzez słuchanie śpiewu ptaków, wąchanie kwitnących roślin, stąpanie po mchu, obserwowanie zwierząt itp. 

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy dostarczyć do 21.10.2022 r. do siedziby Parku w Żytkiejmach.

Fundatorem nagród w konkursie jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. 

Więcej informacji o konkursie (regulamin, karta zgłoeszenia) tutaj: https://pkpr.warmia.mazury.pl/puszcza-na-5-zmyslow-konkurs-plastyczny/

Comments are closed.