KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT „Nie gaś życia dopalaczem”

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie plastycznym promującym życie bez nałogów pn. „Nie gaś życia dopalaczem”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn: „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Celem konkursu jest propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy, kształtowanie postaw asertywnych wobec zażywania narkotyków i dopalaczy oraz uświadomienie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji / plakatu zawierającego hasło, które odzwierciedla ostrzeżenie przed używaniem narkotyków. Technika prac dowolna, format A4. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać do 20 listopada 2016 roku pod adres: Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi, ul. Mazurska 33, 19-500 Gołdap.

Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 listopada 2016r.

 

Zapraszamy do udziału

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA PLAKAT pn.: „NIE GAŚ ŻYCIA DOPALACZEM”

Comments are closed.