Konkurs ofert – zabytki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego
z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego,
których realizację w roku 2016 wspiera Powiat Gołdapski

ogłoszenie dotacje w sprawie prac konserwatorskich 2016

wzór wniosku 2016

wzór sprawozdania 2016

Comments are closed.