Konkurs o Nagrodę Marszałka im. prof. Janiny Wengris

Uprzejmie informujmy, że startuje kolejna, już czwarta, edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Prof. Janina Wengris była znakomitym entomologiem oraz autorką dziesiątków publikacji  naukowych: rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych, a także opracowała dwa filmy dokumentalne. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Profesor uhonorowana została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi (1952 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960 r.), Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody (1963 r.), Złota Odznaka Zasłużonym  dla  Warmii  i  Mazur  (1969 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.).

Dotychczasowymi laureatami konkursu są dr Andrzej Krzywiński, Alicja Szarzyńska i prof. Roch Mackowicz.

Dr Andrzej Krzywiński to twórca Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, który umożliwia poznawanie przede wszystkim rodzimych gatunków zwierząt i obserwowanie ich zwyczajowych zachowań. W Parku prowadzone są prace związane z ochroną i reintrodukcją gatunków obecnie ginących lub zagrożonych, jak kuraki leśne czy ryś nizinny. Dr Krzywiński jest autorem metody naukowej „Born To Be Free”, dotyczącej odchowu młodych dzikich zwierząt w programach hodowli i reintrodukcji w ich naturalnym środowisku a nie w zamknięciu jak w przypadku metod tradycyjnych.

Alicja Szarzyńska, kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, od wielu lat wspiera szkoły w zakresie edukacji ekologicznej oraz promuje ekologiczny tryb życia wśród dzieci. W celu rozwijania wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli zainteresowań przyrodą nieożywioną organizuje liczne konkursy, a ponadto zinwentaryzowała ponad 200 głazów narzutowych w województwie warmińsko-mazurskim, w tym 121 głazów pomnikowych, czego efektem była publikacja „Dary ze Skandynawii. Głazy Narzutowe Warmii i Mazur”.

Profesor Roch Mackowicz, leśnik, ornitolog i pedagog, został wyróżniony za rozległą i wieloletnią działalność związaną z kształtowaniem postaw ekologicznych wielu pokoleń studentów i pracowników Akademii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 1970 r. do 2008 r. był członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, od 2008 r. jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Olsztynie, natomiast od 1957 r. jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Kierował zespołami badawczymi w kilku rezerwatach przyrody. Był wychowawcą i opiekunem naukowym wielu pokoleń zoologów, był promotorem 7 rozpraw doktorskich, 120 prac magisterskich i 80 prac licencjackich z zakresu ornitologii, zoologii i ekologii.

Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do czwartej edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Tak jak w latach poprzednich udział w konkursie mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.  

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydata dostępny jest pod adresem internetowym

http://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Srodowiska/konkurs/regulamin.doc.

Comments are closed.