Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi

Zgromadzenie Wspólników GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi ogłasza konkurs i ustala następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów zgodnie z dokumentami, znajdującymi się pod linkiem:

https://bip.powiatgoldap.pl/nabor/63/goldmedica-sp.-z-o.-o.-w-goldapi-prezes-zarzadu-goldmedica-sp.-z-o.-o.-w-goldapi-etatow-1.html

Comments are closed.