Konkurs informatyczny „Szlakiem Mikołaja Kopernika”

Zachęcamy do udziału w konkursie informatycznym „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, którego inicjatorem jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warmii i Mazur.

Ideą przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności wykorzystywania nowych technologii, pogłębianie wiedzy w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT oraz pracy zespołowej.

Więcej informacji:

https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/3712-mikolaj-koper

Comments are closed.