Konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE X-2017 r.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE  X” – 2017 r.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na stronie www.funduszgoldap.pl

Harmonogram konkursu:

  • 16.05.2017 r., 17.00 – spotkanie informacyjno-szkoleniowe
  • do 25 maja 2017 r. – przyjmowanie wniosków
  • od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. – realizacja projektów

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 25 maja 2017 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X – 2017 r.” można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl 

Wszystkie organizacje i grupy nieformalne zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w dniu 16.05.2017 r. na godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny (ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap). Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.

Prosimy o przesłanie do dnia 15.05.2017 r. maila potwierdzającego udział na adres: gofund@wp.pl

Zachęcam do udziału

Zbigniew Mieruński

Prezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

 

Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków: gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Pozezdrze i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.

Comments are closed.