Konkurs filmowy „Szlak Kopernikowski nas kręci”

Aby wziąć w nim udział, należy nakręcić film promujący przebiegający przez Warmię Szlak Kopernikowski.

W produkcji powinna zostać też przybliżona postać Mikołaja Kopernika.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Technika i forma dowolna, liczy się przede wszystkim kreatywność oraz nowatorskie i ciekawe przedstawienie tematu, a także oryginalność (wszelkie plagiaty zabronione). Spośród nadesłanych filmów komisja konkursowa wybierze i nagrodzi tylko jedną pracę. Laureat, którego film zostanie uznany za najciekawszy, oraz szkoła, w której się uczy, otrzymają nagrody pieniężne.

Filmy należy przesłać do 3 czerwca na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Departament Turystyki, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem: „Konkurs – Szlak Kopernikowski nas kręci”. Uroczyste wręczenie nagród wraz z prezentacją nagrodzonego filmu uświetnią Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki we wrześniu 2016 roku.

Konkurs został objęty patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Dokumenty do pobrania na stronie:

https://wrota.warmia.mazury.pl/turystyka/6724-szlak-kopernikowski-nas-kreci-konkurs-filmowy

 

za: https://wrota.warmia.mazury.pl

Comments are closed.