Konkurs filmowy „Mało lat mam a na bezpieczeństwie się znam”

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne z powiatu gołdapskiego do zrealizowania filmu/spotu na temat przeciwdziałania przemocy w szkole oraz właściwego reagowania na zażywanie narkotyków, dopalaczy i alkoholu wśród młodzieży. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody 🙂

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu na spot z załacznikiem

Konkurs organizowany jest ze środków rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 -priorytet Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

Comments are closed.