Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym dla organizacji pozarządowych, na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

  1. „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej”

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016. 

Oferty należy składać w terminie do 7 lipca 2016 r.

Ogłoszenie i szczegóły o konkursie są już dostępne na stronie http://bip2.warmia.mazury.pl , w zakładce organizacje pozarządowe.

 

Ewa Celebucka

Podinspektor

Biuro Regionalne w Ełku

Comments are closed.