KONKURS ARCHITEKTONICZNY LAUR DOSTĘPNOŚCI

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ogłaszają II edycję Konkursu Laur Dostępności 2024, w którym nagrodzone zostaną budynki, które dzięki wprowadzonym modernizacjom stały się bardziej dostępne dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. 

To konkurs skierowany do sektora publicznego, instytucji kultury, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz wszystkich podmiotów, które od października 2019 roku skorzystały z finansowania i zrealizowały inwestycje z programu Fundusz Dostępności – Dostępność Plus, w celu zwiększenia dostępności istniejących budynków.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach – za Obiekt mieszkalny oraz Obiekt użyteczności publicznej i usług lokalnych. Do wygrania w każdej kategorii nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł. 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu: https://laurdostepnosci.integracja.org/

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 lipca (przewidywana możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenia). 

Comments are closed.