Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020”

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
oraz
Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek

zapraszają Państwa do udziału w Konferencji nt.:

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Konferencja rozpocznie się 26 października 2015 roku o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, w sali nr 2 – parter.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aplikowaniem o środki z RPO WiM 2014-2020, między innymi samorządów, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział do 20 października 2015 r. na Formularzu Zgłoszeniowym w dowolnej formie: osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, Faxem: +48 87 615 44 45, bądź pocztą elektroniczną (skan zgłoszenia) na adres e‐mail: inwestycje@powiatgoldap.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji zostaną powiadomione do 22 października 2015 r. Liczba uczestników jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy – 26 10 2015

AGENDA_Gołdap 26 10 2015

logo

 

 

Comments are closed.