Konferencja pt. Ekonomia edukacyjna – zadania nowoczesnej szkoły

19 października w Domu Kultury w Gołdapi odbyła się Konferencja pt. Ekonomia edukacyjna – zadania nowoczesnej szkoły.

Gościem specjalnym był warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Wojciech Cybulski.
W spotkaniu udział wzięła m.in. wicestarosta gołdapski Grażyna Senda oraz przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech.

W ramach konferencji odbyły się trzy wykłady: “Kto jest ważniejszy w procesie kształcenia: uczeń czy nauczyciel? Dlaczego on?”, “Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw najważniejszym zadaniem współczesnej szkoły” oraz “Oświata szkolna, perspektywa na 2018”.

Comments are closed.