Konferencja plenarna środowisk senioralnych powiatu gołdapskiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji zrzeszających seniorów do udziału w Konferencji plenarnej środowisk senioralnych powiatu gołdapskiego, podczas której odbędą się wybory kandydata do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z terenu powiatu gołdapskiego.

Gościem Konferencji Plenarnej będzie Krzysztof Marusiński z ramienia Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Konferencja plenarna środowisk senioralnych powiatu gołdapskiego odbędzie się 18 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi (sala konferencyjna).

Organizatorami konferencji są:

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Gołdapi oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gołdapi przy współpracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Comments are closed.