Konferencja plenarna środowisk senioralnych powiatu gołdapskiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji zrzeszających seniorów do udziału w Konferencji plenarnej środowisk senioralnych powiatu gołdapskiego, podczas której odbędą się wybory kandydata do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z terenu powiatu gołdapskiego.

Gościem Konferencji Plenarnej będzie Krzysztof Marusiński z ramienia Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Konferencja plenarna środowisk senioralnych powiatu gołdapskiego odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym przy ul. Partyzantów 31 w Gołdapi.

 

Organizatorami konferencji są:

Gołdapski Uniwersytet III Wieku w Gołdapi oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Gołdapi,

 

 

Comments are closed.