Konferencja o szkolnictwie zawodowym

7 grudnia, w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się druga już Regionalna Konferencja „Szkolnictwo zawodowe na Mazurach w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy”. Jej inicjatorką była Senator RP Małgorzata Kopiczko. W spotkaniu uczestniczyła wicestarosta gołdapski Barbara Senda.

Konferencję otworzył starosta ełcki Marek Chojnowski. Podczas spotkania przybliżono kwestie dotyczące wzmocnienia relacji z pracodawcami, doradztwa zawodowego oraz wsparcia  uczniów w wyborze zawodu. Omówiono zagadnienia polityki oświatowej samorządu terytorialnego, a także aspekt oczekiwań, jakie stawiają pracodawcy wobec przyszłych pracowników.

Spotkanie podsumowała doradca metodyczny MODN Beata Chmielewska, która zaznaczyła, że akcent na kształtowanie umiejętności kluczowych to plon dyrektyw unijnych ujęty w strategiach rozwoju.

[Not a valid template]

Comments are closed.