Konferencja o RPOWiM 2014-2020

26 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyła się konferencja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020”, w której udział wzięło ponad 70 osób.
Gości przywitał i konferencję otworzył starosta gołdapski Andrzej Ciołek.
Spotkanie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych aplikowaniem o środki z RPO WiM 2014-2020, między innymi samorządów, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Zaproszeni prelegenci przedstawili główne założenia realizacji RPO WiM 2014-2020 w kontekście możliwości aplikowania o środki.
Poszczególne osie programu, dotyczące m.in. włączenia społecznego, regionalnego rynku pracy oraz edukacji omówili: Dorota Kopeć Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Anna Piasecka-Krysztul Kierownik Biura Strategii i Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, Paweł Kaszubski Kierownik Biura Programowania Departament Polityki Regionalnej.
Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

[Not a valid template]

Comments are closed.