Komunikat PIORiN

Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Olsztynie,  Oddział w Gołdapi informuje, że w dniu 06.06.2018 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposoby i terminy  zwalczania:

  • septoriozy plew pszenicy
  • fuzariozy kłosów zbóż

w uprawie pszenżyta ozimego.                                                   

           Prosimy o umieszczenie informacji o uruchomionych komunikacie na tablicy informacyjnej.

Comments are closed.