Komunikat

Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Olsztynie,  Oddział   w Gołdapi informuje, że w dniu 09.05.2016 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposoby
i terminy  zwalczania:

  • mszycy czeremchowo-zbożowej
  • pryszczarka zbożowego

w uprawie pszenżyta ozimego.

 

Comments are closed.