Kolejny transport środków dla pomocy społecznej z regionu

W związku z trudną sytuacja związaną z zabezpieczeniem osób pracujących i przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, na wniosek Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, została przekazana kolejna partia środków ochrony osobistej z zasobów Ministra Zdrowia, zgromadzonych w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych.

Przekazano:

– Płyn do dezynfekcji 5 l. – 137 szt.

– Maseczki trójwarstwowe medyczne – 41.600 szt.

– Rękawice lateksowe – 41 600 szt.

– Przyłbice – 4610 szt.

Środki te na podstawie podziału dokonanego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego są dystrybuowane do 51 domów pomocy społecznej, 20 schronisk i noclegowni, 21 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym (prywatne) oraz 12 rodzinnych domów pomocy z terenu województwa.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/kolejny-transport-srodkow-dla-pomocy-spolecznej-z-regionu?fbclid=IwAR3DOuWk_OR0taUFS5klPSJhB3uKSboMEYOv8EAuX5c5j6cV27N2D4aKXZQ

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Comments are closed.