Kolejny krajowy etap selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego 2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło krajowy etap selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017.

Kandydatem województwa warmińsko-mazurskiego jest zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Zamek jest miejscem, w którym kumulowały się najważniejsze idee polityki Europy środkowo-wschodniej ze wskazaniem na wartości duchowe i intelektualne. Umieszczenie zamku biskupiego na liście kandydatów ZDE jest szansą na promocję regionu w całej Polsce, a być może i w Unii Europejskiej. Wybór projektów nastąpi na podstawie wyników glosowania internetowego (http.//konkursy.mkidn. gov.pl.).

Liczymy na Państwa zaangażowanie i głosy.

Comments are closed.