Kolejne środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trafią do powiatu gołdapskiego

6 października 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020 na wykonanie zadań programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 435 mln zł (po 87 mln zł w każdym roku). Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Z badań przeprowadzonych w 2014 r. przez Bibliotekę Narodową wynika, że jedynie 11 proc. dorosłych czytało książki (7 i więcej rocznie), a na dodatek odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem. W 2014 r. aż 58,3 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Przygotowany program stworzył warunki do rozwoju czytelnictwa, co oznacza większą dostępność książek, czasopism i multimediów. Każdy będzie mógł z nich skorzystać bezpłatnie. Do znacznej poprawy stanu czytelnictwa przyczyni się też rozwój bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, zapewniających dostęp do kultury i wiedzy. W praktyce działania programu mają zwiększyć zainteresowanie czytaniem książek, stworzyć więcej dostępnych bibliotek, które powinny mieć bardziej zróżnicowany księgozbiór, uzupełniany o nowości wydawnicze.

W ramach programu wyznaczono Priorytet 3 polegający na rozwijaniu zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – operatorami priorytetu zostali wojewodowie i właściwi ministrowie. W ramach tego priorytetu Starostwo Powiatowe w Gołdapi złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie bibliotek. Po rozpatrzeniu wniosku Wojewoda Warmińsko-Mazurski udzielił powiatowi dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12 000 zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi.

W ubiegłym roku dofinansowanie na kwotę 12 000 zł otrzymał Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, 4 600 zł Powiatowa Biblioteka Pedagogicznej w Gołdapi oraz 2 480 zł Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Pozyskane środki wpłynęły bardzo korzystnie na jakość księgozbioru oraz satysfakcję czytelników. Uczniów serdecznie zapraszamy do bibliotek szkolnych a wszystkich mieszkańców powiatu do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.

                                                                                                          Starosta Gołdapski

                                                                                                         Andrzej Ciołek

 

Comments are closed.