Kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Kierowca nabywający lub zbywający pojazd ma obowiązek zgłoszenia tego faktu. I nie jest to żadna nowość, szczególnie że stosowne przepisy funkcjonują od lat i są zapisane w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym. Przepisy wymagają dopilnowania tych formalności, wyznaczając na ich załatwienie 30 dni od momentu nabycia lub sprzedaży pojazdu, ewentualnie sprowadzenia auta do kraju. Przepisy choć funkcjonowały, tak naprawdę były tylko teorią, niemającą swojego odzwierciedlenia w praktyce. A wszystko za sprawą tego, że kierowca przekraczający termin obowiązkowej rejestracji, nie mógł być w żaden sposób karany. Sytuacja ulegnie zmianie po 1 stycznia 2020 roku. Od początku przyszłego roku właściciele pojazdów za niedotrzymanie terminu 30 dni na złożenie wniosku o jego rejestrację bądź wyrejestrowanie będą surowo karani. Tak wynika z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowanej kilka miesięcy temu przez Ministerstwo Środowiska.
W świetle nowych przepisów, jeśli właściciel nie zarejestruje nabytego na terenie Unii Europejskiej pojazdu albo nie powiadomi starostwa o sprzedaży bądź nabyciu zarejestrowanego w Polsce pojazdu w ciągu 30 dni, grozić mu będzie kara finansowa w wysokości od 200 zł do nawet 1000 zł. Sankcje w drodze administracyjnej nakładać będzie starosta, w formie decyzji administracyjnej.

Nowe zasady rejestracji pojazdów w znaczący sposób mogą dotknąć niemal wszystkich zmotoryzowanych, tak więc, aby uniknąć dotkliwej kary finansowej, właściciel ma obowiązek w ciągu 30 dni od sprowadzenia używanego pojazdu z kraju UE zarejestrować go w Polsce, po nabyciu bądź sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w Polsce poinformować o tym starostwo.

Zastosowanie powyższego w praktyce, pozwoli uniknąć licznych problemów i dotkliwych kar finansowych.

Comments are closed.