K O M U N I K A T

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 14–15 września 2019 r. na terenie naszego województwa prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepieniami objęty zostanie teren następujących powiatów i gmin: powiat ełcki; gmina: Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy – powiat giżycki; powiat olecki; gmina Biała Piska, Orzysz oraz Pisz – powiat piski; powiat gołdapski i powiat węgorzewski.
Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę, w miejsca bytowania zwierząt dzikich, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1737).
Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie na lisy wolno żyjące. Szczepienia przeprowadzane są na terenie naszego województwa
od 2001 roku. Wymiernym efektem stosowania szczepień profilaktycznych jest brak wystąpienia zachorowań na wściekliznę u ssaków naziemnych na terenie województwa od lutego 2012 r.
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o powyższych szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 14 września do 14 października 2019 r. W szczególności apeluje się, aby nie płoszyć zwierzyny oraz nie podnosić i niszczyć przynęt ze szczepionką.
Szczegółowe postępowanie w tym zakresie podane zostanie przez media, na ulotkach oraz na stronie internetowej http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/ w zakładce aktualności.
Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie prowadzona jest na koszt budżetu Państwa.
Nadzór nad szczepieniami, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, sprawuje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Comments are closed.