Już niebawem mikrobus trafi do Bań Mazurskich

Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego samorząd powiatowy (jako realizator programu) wystąpił do PFRON o środki na likwidację barier transportowych.

W tym roku Powiat Gołdapski na podstawie umowy podpisanej z PFRON udzieli wsparcia finansowego na realizację projektu zgłoszonego przez gminę Banie Mazurskie. Dzięki dofinansowaniu z PFRON Gmina Banie Mazurskie zakupi mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wartość pomocy ze środków PFRON na realizację zaplanowanych działań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” to 85 000 zł.

Comments are closed.