Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Dziś w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi odbyła się wyjątkowa uroczystość – jubileusz 60-lecia istnienia szkoły.

Jubileusz był doskonałą okazją do spotkań absolwentów, nauczycieli oraz obecnych uczniów, aby wspólnie wspominać minione lata, wymieniać się doświadczeniami i budować nowe więzi.

Uczestniczący w wydarzeniu starosta Krzysztof Kazaniecki skierował w stronę dyrektora placówki, pracowników oraz uczniów najserdeczniejsze życzenia.

Gratulujemy pięknego jubileuszu 😊

Niech to wyjątkowe wydarzenie, które wpisuje się w historię placówki stanowi źródło dumy dla całej szkolnej społeczności.

Comments are closed.