Jarmark Bożenarodzeniowy ostatnim etapem realizacji projektu „Razem pod parasolem prawa – II edycja”

Podczas „Jarmarku Bożonarodzeniowego”, w świątecznej atmosferze promowano wartości prorodzinne, bezpieczeństwo oraz zdrowy styl życia. Na stoisku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi oraz z rąk strażnika miejskiego i policjantów można było otrzymać gadżety projektowe.

Podczas świątecznego spotkania została również przeprowadzona  akcja „Stop Przemocy”. W fotobudce uczestnicy jarmarku wykonywali zdjęcia z różnymi napisami np. „Szanuj mnie”, „Słuchaj mnie”, „Pozwól mi być sobą” itp. Akcja ta miała na celu uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na wzajemne szanowanie swoich uczuć.

Tymi działaniami Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło realizację prowadzonego na terenie powiatu gołdapskiego projektu pn. „Razem pod parasolem prawa – II edycja” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020″. Wartość projektu to 84.920,00 zł, z czego kwota dofinansowania z MSWiA wynosiła72.120,00 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach priorytetu Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Jego realizacja podniosła świadomość na temat bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy, ograniczania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży, wyedukowała społeczność w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie. Działania w dużej mierze nastawione były na profilaktykę, aby odwieść dzieci i młodzież od „nudy” i spędzania czasu w domu przed komputerem.

W ramach projektu odbyły się m.in. takie działania jak: teatr profilaktyczny, akcja „Wiem – reaguję”, „Mój challenge to sport”, Forum Jednostek Pomocy Społecznej, konferencja pt. „ABC bezpieczeństwa”, debata pn.„Chcę wiedzieć”, konkursy „Uczeń godny naśladowania”  i „Ciemniejsza strona internetu –cyberprzemoc” oraz szkolenia dla pedagogów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

Comments are closed.