Informacja w sprawie pobyty w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszelkie kwestie związane z pobytem w Polsce osób uciekających z Ukrainy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsceosob-uciekajacych-z-ukrainy  oraz https://www.gov.pl/web/uw-warminskomazurski/aktualnosci.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
INFORMACJA
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
JEŻELI PRZEKROCZYŁEŚ GRANICĘ
POLSKO-UKRAIŃSKĄ I POTRZEBUJESZ POMOCY
0987
Infolinia Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego -
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
112 C
47 721 75 75
Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców
LEGALIZACJA POBYTU
WWW.UA.GOV.PL
PUNKT RECEPCYJNY
ul. Niepodległości 53/55
W OLSZTYNIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
INFORMACJA
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
JEŻELI PRZEKROCZYŁEŚ GRANICĘ
POLSKO-UKRAIŃSKĄ I POTRZEBUJESZ POMOCY
0987
Infolinia Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego -
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
112 C
47 721 75 75
Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców
LEGALIZACJA POBYTU
WWW.UA.GOV.PL
PUNKT RECEPCYJNY
ul. Niepodległości 53/55
W OLSZTYNIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
INFORMACJA
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
JEŻELI PRZEKROCZYŁEŚ GRANICĘ
POLSKO-UKRAIŃSKĄ I POTRZEBUJESZ POMOCY
0987
Infolinia Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego -
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
112 C
47 721 75 75
Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców
LEGALIZACJA POBYTU
WWW.UA.GOV.PL
PUNKT RECEPCYJNY
ul. Niepodległości 53/55
W OLSZTYNIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
INFORMACJA
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
JEŻELI PRZEKROCZYŁEŚ GRANICĘ
POLSKO-UKRAIŃSKĄ I POTRZEBUJESZ POMOCY
0987
Infolinia Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego -
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
112 C
47 721 75 75
Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców
LEGALIZACJA POBYTU
WWW.UA.GOV.PL
PUNKT RECEPCYJNY
ul. Niepodległości 53/55
W OLSZTYNIE

Comments are closed.