Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r., poz. 645) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że zmianie uległy wzory wniosków o odszkodowania za wyrządzone szkody.

            Wnioski są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakładce Jak załatwić sprawę? – Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr oraz ryś) (pod adresem: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa ).

            Druki wniosków można również uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, pokój nr 24.

Comments are closed.