Informacja o sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap

Starostwo Powiatowe w Gołdapi informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2129) zostały sporządzone uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap w następujących obrębach ewidencyjnych: miasto Gołdap 1, miasto Gołdap 2, Bałupiany, Barkowo, Bitkowo, Dunajek, Dzięgiele, Galwiecie, Główka, Górne, Grabowo, Jabłońskie, Janki, Jeziorki, Juchnajcie, Konikowo, Kośmidry, Kowalki, Kozaki, Łobody, Marcinowo, Nasuty, Osowo, Pietraszki, Pogorzel, Rożyńsk, Siedlisko, Skocze, Suczki, Wiłkajcie, Włosty, Zatyki.

Uproszczone plany urządzenia lasu określają gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na kolejne 10 lat i są ważne od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r.

Wyciągi z planów będą rozsyłane do właścicieli lasów w bieżącym roku.

Ponadto informuję, że istnieje możliwość osobistego odbioru wyciągów
z planów w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, w pokoju nr 24 (II piętro).

Comments are closed.